SLUŽBY

1. Tvorba elektronických testov

od 2 €

Vami dodané podklady budúceho elektronického testu spustiteľného aj z USB by mali obsahovať najmenej 10, najviac 25 otázok. Doposiaľ realizované typy otázok: PárovaniePárovanie roletovéPoradieVýber x z nNapíš odpoveďDoplňovačkaDoplňovačka s alternatívnymi odpoveďami, Otázka s nápovedou, Pexesá. V prípade dohody medzi autorom a spoločnosťou Wesline s.r.o. zverejníme testy na našej stránke Encyklopédia poznania. Na požiadanie je možné uverejniť i meno a priezvisko autora. Veľkosť vami dodaných podkladov by nemala prevýšiť 20 MB. 

 

2. Tvorba web-vizitiek, webstránok, produktových vizitiek a aplikácií na mieru

2.1 Tvorba produktových webových vizitiek

Od 100 €

Produktová vizitka je jedným z možných spôsobov ako zvýšiť návštevnosť stránky, na ktorú odkazuje, a dosiahnuť tak jej zobrazenie medzi prvými vo vyhľadávači Google. Okrem vzájomných odkazov je nutné, aby obsahom produktovej vizitky bol aj unikátny text a originálne fotografie „zabalené“ v špičkovom dizajne. To všetko, vrátane bezplatného SEO poradenstva a domény eu, dokážeme dodať obyčajne do 21 dní od podpísania zmluvy o dielo a zloženia 50 % sumy na náš účet. 

2.2 Tvorba webových vizitiek

Od 50 €

Webová vizitka je dnes už štandardom poskytovateľov služieb a slúži predovšetkým na propagáciu ich poskytovateľa na Internete. Obsahuje meno a priezvisko poskytovateľa, telefónne kontakty, sídlo, poskytované služby prípadne ich ceny, mapu resp. príjazdovú cestu k prevádzke, ukážky realizovaného, často aj referencie… Jej obsah sa mení iba v mimoriadnych prípadoch, príležitostne sa dopĺňa. T.j. takáto stránka potrebuje iba minimálnu údržbu. Webovú vizitku dokážeme realizovať do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo, poskytnutí podkladov a zloženia 50 % sumy na náš účet.

2.3 Tvorba webových stránok

Od 200 €

Vyrobíme pre vás podľa vašich požiadaviek webovú stránku na mieru. Horná výška požadovanej sumy nie je určená a závisí od vašich požiadaviek. Štandardnú stránku dokážeme realizovať do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo, poskytnutí podkladov a zloženia 50 % sumy na náš účet.

2.4 Tvorba webových aplikácií na mieru

 

3. Propagácia firmy alebo školy

3.1 Propagácia predajne, prevádzky alebo služby prostredníctvom projektu OH2

Od 0 €

Spropagujeme vašu kamennú predajňu, prevádzku alebo službu, ktorú ponúkate.
Na našom informačno-hodnotiacom portáli bezplatne publikujeme jej názov, adresu, telefónne číslo, internetovú stránku (v prípade, že sa nejedná o kamennú predajňu alebo prevádzku, musí byť súčasťou informácií o službe nielen telefónne číslo, ale aj meno jej realizátora).
Za sumu 1 € pridáme k službe jej popis resp. komentár (maximálne 200 znakov) a za sumu 1 € pridáme vami dodanú fotografiu (2 fotografie = 2 €, 3 fotografie = 3 €...).
Informácie o vašej predajni, prevádzke alebo službe budú na portáli www.oh2.sk publikované „navždy“ a po ich zverejnení neočakávame žiadne ďalšie poplatky (napr. pri zmene tel. čísla, pri výmene fotografií za nové...).
Dohodnúť je možné aj zasielanie informácií o významných zmenách hodnotenia vašej predajne, prevádzky, reštaurácie, služby...     

3.2 Propagácia firmy prostredníctvom sponzorovaného článku na stránke Encyklopédia poznania

Od 12 €

V prípade, že sa rozhodnete propagovať vašu firmu na našej stránke sponzorovaným článkom, doplníme k článku meno sponzora (teda vás), hypertextový odkaz na vašu stránku a článok sprístupníme všetkým návštevníkom stránky. Krátku charakteristiku vašej spoločnosti uvedieme v článku Sponzori, ktorej súčasťou bude logo a tiež odkaz na vašu stránku. Od vás okrem zaplatenia dolu uvedenej sumy očakávame vytvorenie spätného odkazu na EP na vašej stránke. Je možné dohodnúť aj sponzorovanie celej sekcie a všetkých jej článkov. Suma za takýto spôsob propagácie vašej spoločnosti bude potom predmetom rokovania.

3.3 Tvorba propagačného DVD firmy

Od 100 € za 10 ks 

Pre vašu firmu vyrobíme propagačné DVD, ktoré bude obsahovať vami dodané texty, obrázky a fotografie, prípadne videá o firme, nami dodané texty o oblasti, v ktorej spoločnosť podniká (o jej histórii, odborné slovníky, životopisy osobnosti…). Cena zahŕňa polep DVD nálepkou, ktorej design a popis navrhneme spoločne.

3.4 Tvorba propagačného DVD základnú umeleckú školu

Od 100 € za 15 ks 

Pre vašu základnú umeleckú školu vyrobíme propagačné DVD, ktoré bude obsahovať Vami dodané texty, obrázky, fotografie a videá o škole, nami dodané texty o umení, ktoré škola vyučuje (o jeho histórii, odborné slovníky, životopisy a diela osobností… ). Takéto DVD sa v doterajšej praxi najčastejšie uplatňuje ako darček absolventom školy.

 

4. Kurzy

4.1 Intenzívny individuálny kurz Excel v praxi

30 €  

Kurz pre všetkých, ktorí chcú nadobudnúť schopnosť orientovať sa v programe Excel, dokázať v ňom riešiť tabuľkové úlohy, využívať ho pri výpočtoch a tvorbe grafov. Oboznámime Vás s možnosťami, ktoré Excel ponúka. Poskytneme Vám užitočné rady, vďaka ktorým bude vaša práca s ním vysoko efektívna. Predpokladaný rozsah kurzu je 8 hodín.

4.2 Intenzívny individuálny kurz Word v praxi

30 € 

Kurz pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť prakticky využívať možnosti ponúkané programom Word. Ukážeme vám, ako docieliť, aby text vyzeral podľa vašich predstáv: oboznámime vás so zásadami, ktoré treba dodržiavať pri písaní; objasníme vám pravidlá typografie; naučíme vás formátovať a organizovať dlhé dokumenty; poradíme vám, ako pripraviť dokumenty pre tlač. Poskytneme vám užitočné tipy, ako dodať dokumentu profesionálny vzhľad. Vysvetlíme vám, ako používať i pokročilejšie funkcie Wordu, vďaka čomu bude vaša práca s ním vysoko efektívna. Predpokladaný rozsah kurzu je 8 hodín.

4.3 Intenzívny individuálny kurz PowerPoint v praxi

30 € 

Kurz pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť využívať program PowerPoint na prezentačné účely pri vyučovaní, odborných prednáškach alebo v obchodnej oblasti na propagačné účely. Oboznámime vás s možnosťami, ktoré PowerPoint ponúka. Naučíme vás vytvárať prehľadné a pútavé prezentácie. Zároveň vám pomôžeme osvojiť si zásady moderovaného prezentovania: vysvetlíme vám, ako pracovať s hlasom; poradíme vám, ako zaujať publikum; upozorníme vás na chyby, ktorých sa treba vyvarovať... Predpokladaný rozsah kurzu je 8 hodín.

4.4 Kurz tvorby webových aplikácií

Kurz HTML, Java, JavaScrtipt, CSS, PHP...

4.5 Prípravný kurz Algoritmizácie a programovania pre (budúcich) vysokoškolákov

Kurz HTML, Java, JavaScrtipt, CSS, PHP, Pascal, Delphi... 

 

5. Doučovanie

5.1 Doučovanie učiva matematiky základnej, strednej alebo vysokej školy

6, 7, 10  € / 60 minút

Vyučovanie matematiky u nás alebo u vás doma. 

5.2 Doučovanie učiva fyziky základnej alebo strednej školy

8, 10 € / 60 minút

Vyučovanie fyziky u nás alebo u vás doma. 

5.3 Doučovanie učiva informatiky základnej alebo strednej školy

6, 7 € / 60 minút

Vyučovanie informatiky u nás alebo u vás doma.


Copyright © 2013-2018 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené.