SLUŽBY

1. Tvorba elektronických testov

od 2 €

Vami dodané podklady budúceho elektronického testu spustiteľného aj z USB by mali obsahovať najmenej 10, najviac 25 otázok. Doposiaľ realizované typy otázok: PárovaniePárovanie roletovéPoradieVýber x z nNapíš odpoveďDoplňovačkaDoplňovačka s alternatívnymi odpoveďami, Otázka s nápovedou, Pexesá. V prípade dohody medzi autorom a spoločnosťou Wesline s.r.o. zverejníme testy na našej stránke Encyklopédia poznania. Na požiadanie je možné uverejniť i meno a priezvisko autora. Veľkosť vami dodaných podkladov by nemala prevýšiť 20 MB. 

 

2. Tvorba web-vizitiek, webstránok, produktových vizitiek a aplikácií na mieru

2.1 Tvorba produktových webových vizitiek

Od 100 €

Produktová vizitka je jedným z možných spôsobov ako zvýšiť návštevnosť stránky, na ktorú odkazuje, a dosiahnuť tak jej zobrazenie medzi prvými vo vyhľadávači Google. Okrem vzájomných odkazov je nutné, aby obsahom produktovej vizitky bol aj unikátny text a originálne fotografie „zabalené“ v špičkovom dizajne. To všetko, vrátane bezplatného SEO poradenstva a domény eu, dokážeme dodať obyčajne do 21 dní od podpísania zmluvy o dielo a zloženia 50 % sumy na náš účet. 

2.2 Tvorba webových vizitiek

Od 50 €

Webová vizitka je dnes už štandardom poskytovateľov služieb a slúži predovšetkým na propagáciu ich poskytovateľa na Internete. Obsahuje meno a priezvisko poskytovateľa, telefónne kontakty, sídlo, poskytované služby prípadne ich ceny, mapu resp. príjazdovú cestu k prevádzke, ukážky realizovaného, často aj referencie… Jej obsah sa mení iba v mimoriadnych prípadoch, príležitostne sa dopĺňa. T.j. takáto stránka potrebuje iba minimálnu údržbu. Webovú vizitku dokážeme realizovať do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo, poskytnutí podkladov a zloženia 50 % sumy na náš účet.

2.3 Tvorba webových stránok

Od 200 €

Vyrobíme pre vás podľa vašich požiadaviek webovú stránku na mieru. Horná výška požadovanej sumy nie je určená a závisí od vašich požiadaviek. Štandardnú stránku dokážeme realizovať do 10 dní od podpísania zmluvy o dielo, poskytnutí podkladov a zloženia 50 % sumy na náš účet.

2.4 Tvorba webových aplikácií na mieru

 

3. Propagácia firmy alebo školy

3.1 Propagácia firmy prostredníctvom sponzorovaného článku na stránke Encyklopédia poznania

Od 12 €

V prípade, že sa rozhodnete propagovať vašu firmu na našej stránke sponzorovaným článkom, doplníme k článku meno sponzora (teda vás), hypertextový odkaz na vašu stránku a článok sprístupníme všetkým návštevníkom našej stránky. Krátku charakteristiku vašej spoločnosti uvedieme v článku Sponzori, ktorej súčasťou bude logo a tiež odkaz na vašu stránku. Od vás okrem zaplatenia dolu uvedenej sumy očakávame vytvorenie spätného odkazu na EP na vašej stránke. 
Je možné dohodnúť aj sponzorovanie všetkých článkov, resp. celej encyklopédie. Suma za takýto spôsob propagácie vašej spoločnosti bude potom predmetom rokovania.

3.2 Tvorba propagačného DVD firmy

Od 100 € za 10 ks 

Pre vašu firmu vyrobíme propagačné DVD, ktoré bude obsahovať vami dodané texty, obrázky a fotografie, prípadne videá o firme, nami dodané texty o oblasti, v ktorej spoločnosť podniká (o jej histórii, odborné slovníky, životopisy osobnosti…). Cena zahŕňa polep DVD nálepkou, ktorej design a popis navrhneme spoločne.

3.3 Tvorba propagačného DVD základnú umeleckú školu

Od 100 € za 15 ks 

Pre vašu základnú umeleckú školu vyrobíme propagačné DVD, ktoré bude obsahovať Vami dodané texty, obrázky, fotografie a videá o škole, nami dodané texty o umení, ktoré škola vyučuje (o jeho histórii, odborné slovníky, životopisy a diela osobností… ). Takéto DVD sa v doterajšej praxi najčastejšie uplatňuje ako darček absolventom školy.

 

4. Kurzy

4.1 Intenzívny individuálny kurz Excel v praxi

66 €  

Kurz pre všetkých, ktorí chcú nadobudnúť schopnosť orientovať sa v programe Excel, dokázať v ňom riešiť tabuľkové úlohy, využívať ho pri výpočtoch a tvorbe grafov. Oboznámime Vás s možnosťami, ktoré Excel ponúka. Poskytneme Vám užitočné rady, vďaka ktorým bude vaša práca s ním vysoko efektívna. Predpokladaný rozsah kurzu je 8 hodín.

4.2 Intenzívny individuálny kurz Word v praxi

66 € 

Kurz pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť prakticky využívať možnosti ponúkané programom Word. Ukážeme vám, ako docieliť, aby text vyzeral podľa vašich predstáv: oboznámime vás so zásadami, ktoré treba dodržiavať pri písaní; objasníme vám pravidlá typografie; naučíme vás formátovať a organizovať dlhé dokumenty; poradíme vám, ako pripraviť dokumenty pre tlač. Poskytneme vám užitočné tipy, ako dodať dokumentu profesionálny vzhľad. Vysvetlíme vám, ako používať i pokročilejšie funkcie Wordu, vďaka čomu bude vaša práca s ním vysoko efektívna. Predpokladaný rozsah kurzu je 8 hodín.

4.3 Intenzívny individuálny kurz PowerPoint v praxi

66 € 

Kurz pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť využívať program PowerPoint na prezentačné účely pri vyučovaní, odborných prednáškach alebo v obchodnej oblasti na propagačné účely. Oboznámime vás s možnosťami, ktoré PowerPoint ponúka. Naučíme vás vytvárať prehľadné a pútavé prezentácie. Zároveň vám pomôžeme osvojiť si zásady moderovaného prezentovania: vysvetlíme vám, ako pracovať s hlasom; poradíme vám, ako zaujať publikum; upozorníme vás na chyby, ktorých sa treba vyvarovať... Predpokladaný rozsah kurzu je 8 hodín.

4.4 Kurz tvorby webových aplikácií

Kurz HTML, Java, JavaScrtipt, CSS, PHP...

4.5 Prípravný kurz Algoritmizácie a programovania pre (budúcich) vysokoškolákov

Kurz HTML, Java, JavaScrtipt, CSS, PHP, Pascal, Delphi... 

 

5. Doučovanie

5.1 Doučovanie učiva matematiky základnej, strednej alebo vysokej školy

6, 7, 10  € / 60 minút

Vyučovanie matematiky u nás alebo u vás doma. 

5.2 Doučovanie učiva fyziky základnej alebo strednej školy

8, 10 € / 60 minút

Vyučovanie fyziky u nás alebo u vás doma. 

5.3 Doučovanie učiva informatiky základnej alebo strednej školy

6, 7 € / 60 minút

Vyučovanie informatiky u nás alebo u vás doma.


Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené.