PONUKA PRÁCE

1. Strihač/Strihačka súborov mp3

Pre potreby tvorby obsahu vzdelávacieho portálu Encyklopédia poznania hľadáme strihača súborov mp3.

Vašou úlohou bude z dodaného audiosúboru s nahovorenými slovíčkami v angličtine alebo nemčine vyrobiť a v príslušnom jazyku pomenovať jednoslovíčkové mp3. Zoznam slovíčok vám dodáme v súbore doc resp. docx alebo ako obrázok.

Za 100 vyrobených slovíčok ponúkame odmenu 6 €.

 

2. Výrobcovia testov

Pre potreby tvorby obsahu vzdelávacieho portálu Encyklopédia poznania hľadáme výrobcov testov v programe Hot-Potatoes.

Zašleme vám 2 obrázky a vašou úlohou bude jednoduchý párovací test, kde testovaný priraďuje číslu na obrázku príslušný význam resp. názov.

Za 1 vyrobený test ponúkame odmenu 0,30 €.

 

3. Prepisovačka/Prepisovač textov

Pre potreby tvorby obsahu vzdelávacieho portálu Encyklopédia poznania hľadáme prepisovačov textov. Text na prepísanie vám zašleme e-mailom vo forme obrázku.

Za prepísanie strany formátu A4 ponúkame 0,50 €. 

 

Ak máte dojem, že odmena za vykonanú prácu je nízka, uvedomte si prosím, že v prípade Encyklopédie poznania ide o nekomerčný projekt, ktorého prevádzka a tvorba obsahu je v súčasnosti plne hradená z vrecka a času jej autora.


Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené.