O NÁS

Wesline je mladá a dynamická firma, ktorá realizuje najmä projekty zamerané na vzdelávanie študentov a dospelých (pozrite si našu Encyklopédiu poznania). Cieľom Wesline je stať sa jednotkou na trhu elektronického vzdelávania. Tento cieľ chceme dosiahnuť:

  1. špičkovou kvalitou - na tvorbe našich materiálov spolupracujú učitelia, odborníci z praxe, ale aj študenti, ktorí môžu poskytnúť spätnú väzbu ešte pred publikovaním materiálu,
  2. príťažlivou a efektívnou formou - vždy sa snažíme zvoliť spôsob, ako daný problém vysvetliť čo najlepšie, avšak primerane veku cieľovej skupiny,
  3. náročnosťou na seba a našich partnerov - pri tvorbe každého materiálu postupujeme podľa našich prísnych interných zásad a zvažujeme každý detail,
  4. náročnosťou na našich klientov - cieľom vzdelávania je byť vzdelaný, nie napísať test a potom všetko zabudnúť. Tomu sú prispôsobené naše testy,
  5. pružnosťou v napĺňaní požiadaviek klientov - možnosť rýchlej spätnej väzby je samozrejmosťou pri každom našom produkte,
  6. spoluprácou so špičkovými partnermi - o všetko, čo nedokážeme zabezpečiť sami, sa postarajú naši starostlivo vyberaní partneri.

Wesline svoje ambície stavia okrem iného aj na skúsenostiach spojených s prevádzkovaním nekomerčných vzdelávacích web stránok, vydávaním vzdelávacích CD, absolvovanou a práve realizovanou praxou v oblastiach vzdelávania a služieb.

Wesline sa tiež usiluje podporovať začínajúcich umelcov, prostredníctvom svojich stránok im poskytuje priestor na zverejnenie ich tvorby.

Hlavnou ideou všetkých aktivít Wesline je širokospektrálne navýšenie vzdelanostnej úrovne každého jednotlivca, čo v konečnom dôsledku prinesie väčšiu konkurencieschopnosť nášho „malého“ Slovenska.

Zaujali sme Vás? Pozrite si naše produkty a služby alebo nás kontaktujte.


Copyright © 2013-2024 Wesline, s.r.o. Všetky práva vyhradené.